Panel debata Asocijacije Duga: Rodna ravnopravnost

Na panel debati „Rodna ravnopravnost“ u organizaciji Asocijacije Duga u okviru projekta „Šabac, grad po meri mladih“ diskutovalo se o položaju žena na lokalu, mogućnostima i prilikama za poboljšanje njihovog statusa u gradu i dosadašnjim iskustvima.

O pomenutim temama govorili su direktor Asocijacije Duga Aleksandar Prica, šefica odseka za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Grada Šapca i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Dragana Milosavljević i polaznica Akademije za omladinske lidere Aleksandra Simić. Debatu  je moderirala polaznica Akademije za omladinske lidere Jovana Mijušković.

Dragana Milosavljević, šefica odseka za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Grada Šapca i članica Saveta za rodnu ravnopravnost, govorila je o rodnoj ravnopravnosti na nivou lokalne samouprave i istakla da Grad vodi računa o podjednakoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom sistematizacije, visine plata i drugim važnim elementima. Svi ovi segmenti regulisani su merama uz poštovanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

-U Šapcu postoji Savet za rodnu ravnopravnosti u kom su žene dominantnije i aktivnije. Kada je reč o Gradskoj upravi Grada Šapca više od 60% čine žene. U šest, od 11 odeljenja GU, na rukovodećim položajima su žene. Poštujemo sve ono što zakon nalaže i verujem da u nekim segmentima možemo biti još efikasniji -dodala je Milosavljević.

Direktor Asocijacije Duga Aleksandar Prica naveo je da svaka dobra promena potiče sa lokala i iz manjih zajednicama, a da se potom širi. Ističe da prvenstveno angažovanjem u svojoj sredini je moguće delovati globalno. Smatra da žene treba podstaći da se uključe i donose odluke. Na taj način gradi se snažnije i ravnopravnije društvo za sve.

-Često posmatramo šta se dešava na nacionalnom nivou, a zanemarujemo lokal. Moramo više da se posvetimo svom kraju i dešavanjima koja direktno utiču na naš život. Zbog toga smatram da je važno učešće žena na lokalu, posebno u Mesnim zajednicama. Istraživanje je pokazalo da su one senzibilnije za socijalnu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Zbog toga je važno da ih osanžimo i podržimo. Moram da priznam da sam kroz dugogodišnje iskustvo samo potvrdio svoje uverenje da je rodna ravnopravnost jednakost muškaraca i žena u svakom pogledu. Rodna ravnopravnost se shvata kao da neko ima veća prava, što nije tačno. Često se veruje da će žene dobiti veće povlastice od muškaraca, a što nije tako. Edukacija nam u tome veoma pomaze, da razbijemo predrasude i stereptipe – dodao je Prica i naglasio da ne treba da postoji podela na „muške i ženske poslove“.

-To je kao i sa bojama, od ranog detinjstva nas uče da su neke boje za devojčice, a neke za dečake. Mislim da je to pogrešno, kao i sa poslovima. Mogu da budem talentovan za neku profeciju, ili ne, ali to nema veze sa mojim polom. Biti policajac ili policajka, ne zavisi od pola, već od sposobnosti i sklonosti – rekao je Prica uz uverenje da mladi mogu da menjaju ustaljene narative i da se nada da će više njih biti uključeno u savetodavna tela na lokalnom nivou, što je deo porocesa zagovaranja Asocijace Duga tokom projekta „Šabac, grad po meri mladih“.

Aleksandra Simić, polaznica Akademije za omladinske lidere veruje da su muškarci u povoljnijem položaju prilikom zapošljavanja i da privatne kompanije nisu uvek blagonaklone prema ženama. Pojašnjava da je promena moguća, ali da je neophodno izmeniti i zakonsku regulativu uz dodatno  edukaciju kako mladih, tako i starijih.

-Žene nailaze na brojne prepreke i diskiriminaciju. Ako žena nije udata i nema decu, sledi pitanje da li planira i kada. Smatram da jednake šanse treba da imaju i muškarci i žene kada je u pitanju porodiljsko odsustvo i da Zakon treba da se promeni. Supružnici treba da odluče ko želi da odsustvuje sa posla. Postoje i drugi primeri gde pol igra ključnu ulogu prilikom odabira kandidata za određenu poziciju, ili posao.  Mislim da je dobro da se uvedu dodatne edukacije u osnovnim i srednjim školama, jer će to podstaći mlade da razmišljaju drugačije.

Sumirano je da postoji prostor za poboljšanje položaja žena, kako na lokalu, tako i na nacionalnom nivou, te da se to može postići zjedničkim delovanjem uz poštovanje zakonske regulative i uvođenjem novih mehanizama sprečavanja neravnopravnosti.

Tekst je nastao u okviru projekta “Mladi i mediji za demokratski razvoj” koji Asocijacija Duga realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovom tekstu ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *