Završetak Akademije za omladinske lidere u okviru projekta “Šabac, grad po meri mladih”

Akademija za omladinske lidere sprovedena je u organizaciji Asocijacije Duga od oktobra 2022. do maja 2023. godine i kroz pet modula pružila priliku za edukaciju 20 mladih Šapčana i Šapčanki o pisanju projekata, strateškom planiranju, javnom zagovaranju, medijima i omladinskom aktivizmu u lokalnoj zajednici.

 Tokom šest meseci mentorskog rada mladi su dobili podršku u usvajanju novih saznanja i kompetencija koje će im pomoći da prepoznaju potrebe, probleme zajednice i da budu deo rešenja.

Predsednik Asocijacije Duga Aleksandar Prica je polaznicima i polaznicama Akademije kroz lični i mentorski pristup delio iskustva, veštine i podsticao ih da aktivno učestvuju u svim segmentima radionica.

Osluškivane su potrebe mladih, te su odabrane teme bile u skladu sa njihovim interesovanjima, obrazovanjem i željama da participiraju u lokalnoj zajednici.

Svaka od radionica uz neophodni teorijski deo obuhvatala je i praktičnu primenu naučenog, te su tako polaznici i polaznice imali priliku da kreiraju predloge projekata, osmisle radionice u domenu prevencije vršnjačkog nasilja, učestvuju u javnom zagovaranju i nauče više o strateškom planiranju.

-Tokom treninga uvideli smo da je javno zagovaranje velika nepoznanica za većinu mladih ljudi. Ideja o kreiranju i menjanju javnih politika nema uvek pozitivnu konotaciju zbog reči „politika“. Mislim da to potiče od nerazumevanja da je javno zagovaranje proces na lokalnom i državnom nivou koji treba da doprinese boljem položaju kako mladih, tako i starijih- pojašnjava Aleksandar Prica.

Smatra je je učešće mladih u kreiranju javnih politika i strateškom planiranju ključno za zajednicu.

-Važno da se čuje glas mladih u različitim sferama, ali je neophodna edukacija. To je ono što smo hteli da im prenesemo tokom treninga. Da uvide šta su strateško planiranje i javno zagovaranje, jer će u budućnosti upravo oni biti donosioci odluka. Osim toga svaka generacija nosi svoje vrednosti i poglede na svet, te u skladu sa njima kreira javne politike i javne strategije čiji je zadatak poboljšanje kvaliteta života svih nas.

Kao finalni deo projekta „Šabac, grad po meri mladih“ gradskim čelnicima podneta je inicijativa da u svim savetima i radnim telima na nivou grada Šapca bude minimum 20% mladih od 18 do 30 godina.

Ovu incicijativu mladi su prepoznali kao značajnu, jer smatraju da njihove potrebe mogu lakše i preciznije da zastupaju vršnjaci.

Akademija za omladinske lidere deo je projekta „Šabac, grad po meri mladih“ koji sprovodi Asocijacija Duga u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ uz podršku Kraljevine Švedske.

Nakon završene edukacije polaznici i polaznice dobili su sertifikate o uspšeno završenom programu edukacije, mentorske podrške u oblastima projektnog menadžmenta, nastupa u medijima, procesa javnog zagovaranja i izrade strateških i planskih dokumenata, radioničarskog i trenerskog rada.

Tekst je nastao u okviru projekta “Mladi i mediji za demokratski razvoj” koji Asocijacija Duga realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovom tekstu ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *