Smernice za rad sa LGBT osobama u sistemu socijalne zastite

 

U periodu od 19. septembra do 18. oktobra 2013. Asocijacija DUGA je u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, a uz podrsku  Saveta Evrope  organizovala prvih 15 treninga po akreditovanom program za strucne radnike centara za socijalni rad. Naziv programa je ‘’Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zastite’’, u Republickom zavodu za socijalnu zastitu akreditovan je pod brojem 117. 10.04.2012 godine. 

alt

 

Drugih 15 treninga, finansiranih od strane Ambasade Britanije u Beogradu, bice realizovani do 29. novembra 2013. godine.

Svrha treninga je povecanje kompetencija zaposlenih  u centrima za socijalni rad za adekvatno postupanje sa LGBT osobama I clanovima njihovih porodica u cilju uspesne socijalne inkluzije I unapredjenja njihovog polozaja.

Na ovim treninzima ucestvovala je ukupno 301 osoba iz 108 CSR. 28 oktobra u periodu od 12 do 14h. u Medija centru bice predstavljeni rezultati ovih 15 treninga. Ukupna ocena ovih obuka po obradjenim evaluacionim upitnicima posle treninga je 4.82. 

alt

 

Od  samog pocetka treninga osoblje CSR je pokazalo veliko interesovanje za ovaj program, a tokom treninga aktivno ucesce, empatiju, senzibilisanost, pozitivnu energiju i mnostvo dobrih preporuka za dalji rad.

alt

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *