STANDRADIZACIJA USLUGE TERENSKI SARADNIK

Korak bliže standardizaciji outreach-a napravili smo 27. i 28. decembra 2021. godine na međusektorskom sastanku na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komore socijalne zaštite, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, stručni konsultanti Asocijacije DUGA, Agencije za međunarodnu saradnju Vlade Nemačke, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i naše drage kolege i saborci iz udruženja TOC, Prevent i Jazas. Inicijativa Asocijacije DUGA da standardizujemo prvu preventivni intersektorsku uslugu u Srbiji, koju već 7 godina pripremamo, sigurnim koracima ide ka cilju!

Ključni elementi dvodnevne diskusije su pretočeni u sledeći predlog zaključaka/preporuka:

  1. Pripremiti dokumentaciju i izraditi Elaborat o ispunjenosti uslova za izdavanje licence pružaocima usluga socijalne zaštite
  2. Lokalni plan za uspostavljanje inovativne usluge socijalne zaštite terenski saradnik će biti prilagođen i dostavljen učesnicima radionice na komentare
  3. Analiza troškova i koristi za ulugu terenski saradnik – biće dostavljeni upitnici za zahtevom za potrebnim podacima za izradu ove analize.
  4. Predstavljanje plana Ministarki prof. dr Dariji Kisić Tepavčević radi dobijanja podrške za dalje aktivnosti, kao i eventuanog pozivanje predstavnika Ministarstva zdravlja Republike Srbije glede uvođenja socijalno-zdravstvenih usluga.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *