Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga

Stručni radnici i radnice sistema socijalne zaštite izjavili su da je potrebno standardizovati ili kreirati minimalni paket za jednu preventivnu uslugu!

To je izjavilo čak 99% od 1044 stručna radnika i radnica, iz 146 centara za socijalni rad i 3 centra za porodični smeštaj i usvojenje (sistema socijalne zaštite) na osnovnim akreditovanim treninzima Asocijacije DUGA i 99% od njih 641 koji su prošli napredne treninge, takođe akreditovane od strane Asocijacije DUGA. 


 Naš projekat se upravo fokusira na socijalnu zaštitu i usluge u lokalnoj zajednici koje bi pomogle rešavanje mnogih problema u njoj. 


Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom ( izagovaranju Pokret Polet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *