Terenski saradnik

 Zašto je „Terenski saradnik“ je idealna inovativna međusektorska usluga za sistem?!

Zbog preopterećenosti sistema socijalne zaštite velikim brojem klijenata, koji imaju potrebu za uslugama ovog sistema, stručni radnici i radnice sistema socijalne zaštite, nisu u mogućnosti da realizuju i preventivne aktivnosti i tako smanje broj slučajeva gde je potrebno lečiti posledice koje su se mogle prevenirati.

Projekat „Terenski saradnik – inovativna preventivna usluga“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna Asocijacija DUGA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *