U Srbiji oko 170.000 narkomana

Procene su da u Srbiji ima 170.000 narkomana, ailment a prose?ni le?eni zavisnik ima 31 godinu, pills pišu Novosti.

alt

Kroz Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu prošlo je oko 14.000 registrovanih narkomana.

To je, pharm me?utim, samo mali deo svih zavisnika u zemlji. Procene su da je broj korisnika opijata koji se nikada nisu prijavili nijednoj instituciji deset puta ve?i (oko 170.000), a da je injekcionih zavisnika oko 25.000.

Samo u glavnom gradu, prema re?ima dr Jasne Risti? iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, prošle godine je registrovano 230 novih narkomana, koji su se obratili za lekarsku pomo?, dok je 20 njih umrlo.

Ovaj ”skor” ipak je bolji nego pre tri godine, kada je droga ubila 37 Beogra?ana, ili 2008, kada ih je umrlo 45. Dve tre?ine njih je u trenutku smrti bilo mla?e od 40 godina.

Ina?e, samo u registru Zavoda vodi se oko 7.900 zavisnika, što bi zna?ilo da na 1.000 stanovnika glavnog grada ima pet registrovanih narkomana.

Aktivnih zavisnika, prema procenama dr Jasne Daragan Savelji?, direktora Specijalne bolnice u Drajzerovoj, u zemlji ima oko 30.000:

“Taj broj od 2005. blago opada. Te godine dostigli smo zenit kada nam se na le?enje javilo oko 1.000 novootkrivenih slu?ajeva. Ve? naredne godine broj je pao na 800, pa na 600, a sada je izme?u 300 i 400 novih zavisnika svake godine.”

14.000 registrovanih narkomana

30.000 aktivnih zavisnika

1.057 le?enih zavisnika za godinu dana

Mladi sve ranije probaju drogu. Ve?ina to u?ini oko 16. godine, mada je sve više onih koji prvi džoint popuše još u osnovnoj školi. Doma?i narkomani, ipak, generalno su sve stariji. Naime, po re?ima dr Daragan Savelji?, izuzetno velik broj zavisnika u taj svet ulazi s punoletstvom. Me?u njima je daleko više muškaraca (preko 88 odsto).

Ono što, me?utim, bar donekle teši, kažu u Drajzerovoj, jeste da narkomani više ne ?ekaju po osam do 10 godina pre no što se jave na le?enje, ve? se za pomo? obra?aju posle tri-?etiri godine. Tako su i šanse za izle?enje ve?e. Procene su da se otprilike polovina izle?i, dok se druga polovina stalno vra?a drogi.

U Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanovi? Batut” od marta 2010. vodi se Registar le?enih zavisnika od droge. Samo u prvoj godini registra od zloupotrebe droga u ?etiri zdravstvena centra le?eno je 1.057 osoba. Ve?ina zavisnika, kažu u ”Batutu”, le?ena je metadonskim programom. Prose?an uzrast le?enih muškaraca je 30,9 godina, a žena 29,1.

Najviše njih živi sa roditeljima (68,7 odsto) bez obzira na uzrast, a 13 odsto sa partnerom i decom. Nešto više od 18 odsto živi sa drugim zavisnikom. Zanimljivo je i da najve?i broj le?enih zavisnika ima završenu srednju školu (63,1 pdsto), dok je 3,5 odsto završilo višu školu ili fakultet. Redovan posao ima oko 15 odsto, a 3,3 odsto ?ine u?enici i studenti. Jedna tre?ina le?enih narkomana ima policijski i sudski dosije.

Prose?an uzrast prvog intravenskog uzimanja droge je 24 godine, a prose?an uzrast le?enih zavisnika je 31 godina.

Najmla?i registrovani narkoman imao samo 9 godina

Najmla?i registrovan narkoman u Srbiji imao je devet godina.

Do pre pet godina, ve?ina le?enih zavisnika imala je izme?u 24 i 29 godina, dok danas imaju 30-34.

Oko 350 ljudi svake godine dobija le?enje kao obaveznu meru, koju im odredi sud. Svi oni le?e se u ?etiri regionalna centra, 26 metadonskih državnih centara i desetak privatnih.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *