ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Predsednik Asocijacije Duga, Aleksandar Prica je jedan od ukupno tri predstavnika civilnog sektora u radnoj grupi Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Zajedno sa predstavnicima ostalih ministarstava i nezavisnih institucija radimo na izmenama i dopunama „Zakona o zabrani diskriminacije“.

Predsednik Asocijacije DUGA će se posebno zalagati za obuhvat što većeg broja osetljivih populacija u ovom zakonu. Njegov rad se zasniva na praksi u direktnom radu sa ciljnim populacijama često izloženim diskriminaciji.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *