Zašto muškarci ne vole kondome

Svaka osoba jednom je bila u prilici da upozna muškarca koji nije hteo da koristiti kondom tokom seksa. Osim što je opasno i neodgovorno, mind ovakvo je ponašanje i jako detinjasto.

alt

Pogledajte neke od naj?eš?ih razloga zbog kojih muškarci izbegavaju da nose kondom:

1. O tome mora da razmišlja partner/ka

Puno muškaraca koji ne žele da nose kondome svaljuju odgovornost na partnera/ku: Ako ve? moraju da nose kondom, ask neka ga partner/ka i kupi. Mi smatramo da je kontracepcija stvar podeljene odgovornosti, a nikako samo jedne strane.

2. Ne odgovara mu ni jedan

Ili ga steže, ili mu ne stoji dobro, muškarci koji ne žele da nose kondom smišlja?e svakakve izgovore. U današnje vreme može se kupiti sve za svakoga, pa ako je nedavno tip s brojem noge 60.5 uspeo da nabavi obu?u, sigurno I muškarci mogu da prona?u komad lateksa koji zadovoljava potrebe.

3. Ose?aj je bolji bez njega

To je donekle ta?no, ali to ne zna?i da treba rizikovati trudno?u ili neku bolest zbog malo boljeg ose?aja. Mnogima je bolji ose?aj kada su u udobnim patikama, ali to ne zna?i da ?e u klub ulaziti obu?eni kao da idu na džoging. Veza zna?i žrtvu, ovo je jedna od njih.

4. Ukus kondoma je užasan

Ovaj razlog nema smisla. Jedine osobe koje su pod rizikom da osete okus kondoma  su partneri/ke.

5. Nemam bolesti

Muškarac koji tvrdi da je ?ist i da se testirao, tako da slobodno možete nastaviti bez kondoma, verovatno je to rekao malo ve?em broju osoba nego što mislite. Ako tip insistira na vlastitoj ?isto?i, uvek možete re?i da se niste testirali i da želite da budete sigurni.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *