Zatvori puni maloletnika

Oko 200 maloletnika u Srbiji izdržava kaznu zatvora, unhealthy a na “?ekanju” je još 271. Ve?ina njih su mladi?i od 14 do 18 godina, visit this site pišu Novosti.

alt

 

Oko 200 maloletnika u Srbiji izdržava kaznu u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, približno isto koliko ih je bilo i prošle godine.

Ve?inu osu?enika ?ine mladi?i, dok je svega nekoliko devojaka. Oni su, kao i u “obi?nim” zatvorima, pritvoreni zbog najrazli?itijih krivi?nih dela me?u kojima su kra?e, provale, proizvodnja i prodaja narkotika, nanošenje telesnih povreda, ali i ubistva.

Veliki broj njih tek treba da stigne u ovu ustanovu, jer se trenutno pred Višim sudom u Beogradu vode 194 predmeta protiv 271 maloletnika.

U vrlo kratkom periodu dva doga?aja ?iji su akteri bili maloletnici uznemirala su javnost. Prošle nedelje je grupa momaka od 14 i 15 godina oplja?kala zlataru, a zatim je minulog vikenda u selu Mijatovac kod ?uprije sedamnaestogodišnjak nožem povredio pet osoba, me?u kojima su i dvojica policajaca. I pored toga stru?njaci tvrde da nema bitne razlike u kriminalnom ponašanju maloletnika, nekad i sad.

“Prošle godine je bilo oko 200 osoba na izdržavanju kazne u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Trenutno ih je isto toliko. U ovom momentu, od ukupnog broja osu?enika devet je devojaka. Ve?inu ?ine maloletnici od 14 do 18 godina, ali ima i starijih. Oni koji su u trenutku izvršenja krivi?nih dela bili maloletni, a dobili su višegodišnju kaznu zatvora, ponekad prebace i 20. ro?endan”, kažu u Upravi za izvršenje krivi?nih sankcija.

Prema zvani?nim podacima, u Višem sudu u Beogradu u radu su 194 predmeta protiv 271 maloletnika. Naj?eš?a krivi?na dela su kra?e, teške kra?e, razbojništva, ugrožavanje sigurnosti, nasilni?ko ponašanje na sportskim priredbama ili javnom skupu, nekoliko postupaka vodi se zbog neovlaš?ene proizvodnje i stavljanja u promet droge, kao i neovlaš?enog držanja droge.

Iako je funkcija ovakvih ustanova vaspitno-popravna, u Upravi za izvršenje krivi?nih sankcija kažu da se u proseku 65 do 70 odsto svih osu?enih vrati kriminalu po izlasku iz zatvora. Oni naglašavaju da je dom u Kruševcu “poslednja brana” pre nego što maloletnici u?u u svet odraslih kao kriminalci.

Zabrinjava podatak da je u ovoj ustanovi 66 odsto maloletnika koristilo razli?ite stimulativne, psihoaktivne supstance. Iz nepotpune porodice poti?e 64 odsto maloletnika, a u 40 odsto slu?ajeva u porodicama su zabeleženi kriminalitet i druge socijalno-patološke pojave. Tako?e, 49 odsto maloletnika poti?e iz porodica koje imaju socijalne potrebe, navode u Upravi za izvršenje krivi?nih sankcija.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *