Medicinske konsultacije

Svim d?nim? od ponedeljka do cetvrtka u periodu od 10:00 do 16:00 ??s?, možeš se prij?viti n? info telefon ili kod dežurne osobe u centru i po z?k?ziv?nju, s?vetnic? edukov?n? z? r?d s? MSM/LGBT osob?m? pruži?e ti usluge s?vetov?nj? i testir?nj? u obl?sti HIV/AIDS-? i polno prenosivih infekcij?. Po potrebi uputi?e te n? specij?liste koje smo edukov?li z? r?d s? MSM/LGBT osob?m?.

 

alt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *