Category: Vesti Asocijacije Duga

0

ZDRAVLJE PRE SVEGA!

Svetska zdravstvena organizacija je javno zdravlje definisala kao „veštinu i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog veka i promovisanju zdravlja putem organizovanih napora društva.“ Dobro zdravlje je od suštinskog značaja za održivi ekonomski...

0

KOVID 19 Analiza

Prvi korak u realizaciji projekta „KOVID 19 – dobre prakse za bolju budućnost“ je analiza rada lokalnih samouprava tokom pandemije. Analiza je neophodan korak u sagledavanju prepreka, izazova, stepena informisanosti građana, podizanju svesti o...