I trudnice sa HIV-om rađaju zdravu decu

U Srbiji se svake godine rodi bar jedna beba zaražena HIV-om, visit web ali i to se može izbe?i pravovremenim testiranjem trudnice na ovaj virus. I mogu?nost da se infekcija sa majke prenese na dete poslednjih godina je prakti?no svedena na nulu, approved a o zdravom potomstvu sada mogu da razmišljaju i oni parovi kod kojih je samo jedan od partnera inficiran.

alt

Dr Spaso An?eli?, viagra approved pomo?nik direktora GAK “Narodni front” i jedini stru?njak koji se u Srbiji bavi HIV pozitivnim trudnicama, kaže za “Blic” da je u zemlji od 2004. godine do sad bilo 29 HIV pozitivnih trudnica. Od tog broja u GAK “Narodni front” porodilo se 18 žena, koje su rodile zdrave bebe. Deset je odlu?ilo da prekine trudno?u, a uskoro se o?ekuje poro?aj još jedne zaražene trudnice.

Tim lekara sa prim. dr Spasom An?eli?em na ?elu ve? nekoliko godina primenjuje savremene metode le?enja kod trudnica koje su HIV pozitivne, a kod kojih je u ranoj trudno?i otkriveno prisustvo virusa. Da bi se otklonila svaka sumnja da je dete zaraženo, rade se testovi odmah po ro?enju, a zatim još tri puta dok dete ne napuni 18 meseci.

– Neke od žena nisu ni znale da su zaražene. Nedavno smo imali takav slu?aj. Poro?aj je obavljen prirodnim putem, a samo sat vremena po poro?aju dobili smo rezultate da je žena HIV pozitivna. Me?utim, prvi podaci testiranja pokazuju da dete zasad nema virus – kaže dr An?eli?.

Doktor objašnjava da trudnica nije u obavezi da uradi test na HIV, ali ako se odlu?i na testiranje i rezultati pokažu prisustvo infekcije, automatski se podvrgava terapiji lekovima protiv virusa.

– Pomo?u najnovije antiretrovirusne terapije i stalnih lekarskih kontrola, šansa da beba dobije virus je svega dva odsto jer se lekovima koli?ina virusa kod trudnice smanjuje na minimum – objašnjava dr An?eli?.

Dok je beba u stomaku, od majke je odvojena posteljicom koja ne dozvoljava da se njihove krvi mešaju. Kad nastupe kontrakcije, kod prirodnog poro?aja, dolazi do prskanja te opne i krv majke i bebe dolazi u direktan kontakt. Da bi se to spre?ilo, HIV pozitivne majke pora?aju se u 38. nedelji trudno?e carskim rezom. Savetuje im se i da decu ne doje, jer i putem mleka virus može da se prenese.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *