Klasične polne bolesti se ponovo šire

and Helvetica, medicine sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.390625px;”>Polne bolesti su ponovo u porastu, more about a terapija je postala teža, ukazuju u?esnici Svetskog kongresa za polno prenosive bolesti koji se održava u Be?u.

alt
 
 
Situacija je zabrinjavaju?a i mora biti detaljno pra?ena. Medjutim za paniku još nema razloga“, ukazala je specijalista za polne bolesti prof. Angelika Stari, predsednica Svetskog kongresa. 

Naime, iako u javnosti nije mnogo poznato, klasi?ne polne bolesti kao sifilis ili gonorea se ponovo šire. Dok je još 1993.u Austriji bilo zabeleženo svega 124 obolelih od sifilisa, prošle godine ih je bilo ve? 500. 

„Mora se uvek uzeti u obzir da je broj obolelih daleko ve?i, možda pet puta ve?i, jer postoji obaveza prijavljivanja samo ako pacijent

odbija terapiju“, ukazala je Stari. Iz studije Agencije za zdravlje i bezbednost namirnica pove?anje obolelih od sifilisa ima pre svega kod homoseksualaca, zbog nedovoljnih preventivnih mera. 

Pore?enja radi u Nema?koj broj ovog oboljenja raste godišnje za 22 odsto. Što se gonoreje ti?e ona, kako je istakla lekarka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Manjula Lusti-Narasimhan, predstavlja veliki izazov zbog velikog broja infekcija i sve manje mogu?nosti terapije, jer izaziva?i oboljenja – gonokoke – sve više su rezistentni na antibiotike. 

Stari je ukazala da su gonokoke, nakon što su postale rezistentne na penicilin i druge vrste lekova, sada sve otpornije i na, kako je navela, poslednje oružje koje stoji na raspolaganju, a to su antibiotoci iz grupe cefalosporina. 

Tako?e i kod HIV-a zabeležen je porast novih infekcija od 487 novih infencija 2010. na 523 prošle godine. 

Eksperti ukazuju da je uzrok porasta poljnih bolesti nedostatak svesti kod stanovništva da je potrebno da preduzmu preventivne mere prilikom seksualnih odnosa. 

U be?koj palati Hofburg oko 1.500 eksperata iz više od 100 zemalja sveta razgovara o mogu?nostima spre?avanja pove?anju broja obolelih od polnih bolesti.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *