Mladi i seks – poražavajući podaci

find Helvetica, viagra sale sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.390625px;”>U Kruševcu je registrovana šezdeset jedna adolescentska trudno?a što je dvostruko više nego prošle godine, mladi ne koriste zaštitu prilikom seksualnih odnosa, a veliki broj devoj?ica ve? ima promene na grli?u materice.

alt

 

Ove podatke predstavila je 7. juna ginekološkinja u Dispanzeru za žene i Savetovalištu za mlade Olivera Rai?evi?. 
Prema poslednjim podacima, mladi u polne odnose stupaju oko šesnaestete godine.Prilikom pregleda utvr?eno je da je od 203 adolescentkinje, 105 njih imalo promene na grli?u materice. Re? je o devojkama koje imaju manje od 24 godine. 
“To su promene koje su patološke i koje ukazuju da je dete imalo kontakt sa HPV virusom koji je u 98 odsto slu?ajeva razlog za

nastanak raka grli?a materice”, rekla je Rai?evi? Tanjugu i dodala da je najmla?a pacijentkinja sa promenama na grli?u imala samo 14 godina. 
Podaci pokazuju i da samo tri odsto mladih devojaka koristi antibebi pilule, a broj onih koji redovno koriste kondom kao zaštitu je jako mali što je standardno loše, navela je Rai?evi?. 
Ona je dodala da mladi kod lekara dolaze samo kada imaju jake simptome. 
“Imamo potpuno isti izbor sredstava za zaštitu od polnih bolesti kao svuda u svetu, ali problem je što naša deca iz nekog razloga nisu raspoložena za koriš?enje kondoma”, rekla je Rai?evi? isti?u?i da Savetovalište za mlade u Kruševcu godinama radi na edukaciji o zaštiti. 
Kada je re? o adolescentskim trudno?ama, ginekolog u Savetovalištu za mlade isti?e da se 90 odsto tih trudno?a prekine, te da ne postoji ta?na statistika koliko je abortusa bilo jer se mnogi obave u privatnim klinikama.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *