Strategija za borbu protiv diskriminacije

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunovi? najavila da ?e Vlada u junu usvojiti Strategiju za borbu protiv diskriminacije. Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer istakao da je obrazovanje klju?ni na?in da se uti?e na svest javnosti i umanji netoleranicija.

Vlada Srbije trebalo bi da u junu usvoji Strategiju za borbu protiv diskriminacije, site najavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunovi?.

Paunovi?eva je na promociji Nacrta Strategije o borbi protiv diskriminacije rekla da taj dokument sadrži konkretne mere i aktivnosti za suzbijanje netolerancije, viagra sale netrpeljivosti i nerazumevanja.

alt

“Dokument ?e predvideti i konkrektne vremenske rokove u kojima treba sprovesti odre?ene mere, a da sve ne ostane mrtvo slovo na papiru omogu?i?e i usvajanje akcionih planova”, rekla je Paunovi?eva.

Direktorka Kancelarije je napomenula da ?e strategija obuhvatiti period za narednih pet godina i najavila da ?e pre nego što Vlada usvoji dokument biti organizovna široka javna rasprava, a u izradi strategije u?estvuje nevladin sektor.

Strategija kao posebno osetljive grupe koje se u Srbiji suo?avaju sa diskriminacijom prepoznaje Rome, LGBT populaciju, osobe sa invaliditetom, žene, decu, stare i nacionalne manjine.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer ukazao je da se u vreme ekonomske krize ?eš?e ?uje govor netolerancije, pa zbog toga treba uložiti veliku energiju u borbu protiv dikriminacije i netrpeljivosti. “Potrebna je strategija, kako bi se krenulo u akciju”, rekao je Dežer.

Dežer je dodao da je do sada EU podržavala sve mere koje Srbija peduzima u borbi protiv diskriminacije, pa ?e kroz niz projekata to nastaviti da ?ini i u budu?nosti.

Dežer je istakao da je obrazovanje klju?ni ili najvažniji na?in da se uti?e na svest javnosti i umanji netoleranicija.

alt

Šef delegacije EU je kao poseban problem istakao nasilje prema ženama i netoleraciju prema istopolno orijentisanim osobama, ali je ipak napomenuo da ni ostatak Evrope nije imun na to.

Poverenica za ravnopravnost Nevena Petruši? istakla je da je kako bi se unapredila borba protiv dikriminacije potrebno striktno poštovanje strategije koja ?e biti doneta, kao i zakona koji ve? postoje.

“Strategija ne?e biti magi?ni štapi?, sve zavisi od ljudi,” rekla je Petruši?eva i ukazala da su u?injeni pomaci, ali da je diskriminacija u Srbiji i dalje rasprostranjena pojava.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stameni? ukazala je da se Srbija našla u grupi država koje su prepoznale zna?aj borbe protiv diskriminacije, radi razvoja demokratskog društva i da preduzima sve mere kako bi se smanjili svi oblici netolerancije.

“Nema segmenta društva u kome nema diskriminacije i njeno suzbijanje je zato veoma važno, a sve vrste javnih politika treba da imaju adekvatan pristup borbi protiv tog problema”, zaklju?ila je Stameni?eva.

Podršku izradi Strategije borbe protiv diskriminacije dale su ambasade Velike Britanije, Norveške, Misije OEBS-a u Srbiji i Balkanski fond za demokratiju. Konferenciju moderirao Aleksandar Prica, predsednik Upravnog Odbora Asocijacije DUGA.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *