Author: Asocijacija Duga

0

KOVID 19 Analiza

Prvi korak u realizaciji projekta „KOVID 19 – dobre prakse za bolju budućnost“ je analiza rada lokalnih samouprava tokom pandemije. Analiza je neophodan korak u sagledavanju prepreka, izazova, stepena informisanosti građana, podizanju svesti o...