SAD: Odobren lek za prevenciju HIV

Ameri?ka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je upotrebu prvog leka za koji je utvr?eno da smanjuje rizik od infekcije virusom HIV, this ?ime je postavljen kamen temeljac u 30-godišnjoj borbi protiv izaziva?a side.

alt

FDA je odobrila lek Truvada, sales koji proizvodi “Gilijad sajensis”, treatment kao preventivnu meru za ljude koji su pod visokim rizikom da putem seksualnog odnosa unesu u ogranizam HIV, poput onih koji imaju partnere inficirane tim virusom.

Istraživanja iz 2010. godine su pokazala da lek kod zdravih homoseksualaca i heteroseksualaca koji imaju odnose sa HIV pozitivnim osobama smanjuje rizik od infekcije od 44 odsto do ?ak 73 odsto.

Aktivisti za javno zdravlje smatraju da bi novi lek mogao da uspori širenje HIV-a, kojim se godišnje u SAD inficira novih 50.000 ljudi.

Me?utim, pojedine grupe i medicinske institucije se protive odobravanju ovog jer ljudima može dati lažan ose?aj sigurnosti i smanjiti upotrebu
kondoma, koji su, prema njihovim re?ima, najpouzdanija preventivna zaštita od HIV-a.

U FDA, me?utim, veruju da koriš?enje Truvade ne?e smanjiti upotrebu kondoma.

“Ono što smo utvrdili je da se koriš?enje kondoma pove?alo vremenom, a seksualno prenosive infekcije su ostale na istom nivou, ili su se smanjile. Tako da, u suštini, nemamo nijedan jak dokaz da se kondomi ne koriste ili da se manje upotrebljavaju”, ocenila je direktorka FDA za antiviruse, Debra Bernkrant.

Procenjuje se da u SAD ima 1,2 miliona ljudi sa HIV-om, koji se razvija u sidu, ukoliko se ne le?i antivirusnim lekovima.

Gilijad je od 2004. reklamirao Truvadu kao lek za ljude koji su ve? inficirani HIV-om.

Istraživanja koja su po?ela 2010, me?utim, pokazala su da bi taj lek, zapravo, mogao da bude odli?na preventiva.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *